Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας συνεχώς αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Πάντα ψάχνουμε νέους και φιλόδοξους συνεργάτες να ενταχθούν στην ομάδα μας. Στείλτε το βιογραφικό σας στο  hr@doulderis.gr

Ανοιχτές Θέσεις:

Προσόντα:

  • Γνώσεις στην Εφαρμογή Ακουστικών Βαρηκοΐας
  • Γνώσεις στην κατασκευή/επισκευή ακουστικών βαρηκοΐας
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση Η/Υ
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Η εταιρεία Δουλδέρης προσφέρει:

  • Σταθερό πενθήμερο ωράριο
  • Δελεαστικό Πακέτο Αποδοχών
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Αρχική εκπαίδευση 2 εβδομάδων
  • Συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες.