Δουλδέρης

REMs – RECD

Τι είναι το Real Ear Measurements (REM – RECD);

Η ακριβής μετάφραση του REM είναι «Μετρήσεις του Πραγματικού Αυτιού». Τα Real Ear Measurements, ή Real Ear Verification, είναι μετρήσεις του εσωτερικού των αυτιών σας, οι οποίες σε συνδυασμό με το ακοογράφημα, αποτελούν τη βέλτιστη πρακτική εφαρμογής και ρύθμισης ακουστικών βαρηκοΐας για ένα εξατομικευμένο αποτέλεσμα. Οι μετρήσεις αυτές, μετράνε την απόδοση των Ακουστικών Βαρηκοΐας ενώ είναι τοποθετημένα στο αυτί σας, κάνοντας την ρύθμιση τους εντελώς εξατομικευμένη στις δικές σας ανάγκες.

Γιατί είναι απαραίτητο το Real Ear Measurements (REM – RECD);

Η αρχική ρύθμιση των Ακουστικών γίνεται με βάση το ακοόγραμμα σας μέσα από ειδικά λογισμικά που βασίζονται σε παγκόσμια αναγνωρισμένους αλγόριθμους. Αυτοί οι αλγόριθμοι είναι τρομερή βοήθεια αναγνώρισης του επιπέδου ακουστικής ενίσχυσης που χρειάζεται ο βαρήκοος. Για να καταφέρουν όμως να εξυπηρετήσουν κάθε περιστατικό βασίζονται σε κάποιες υποθέσεις. Υπολογίζουν σαν προεπιλογή ότι ο ακουστικός πόρος του πελάτη έχει όγκο 2 κυβικά εκατοστά (2cc) και είναι ευθεία. Με αυτές τις υποθέσεις προσεγγίζουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα αλλά ο όγκος 2cc ισχύει για πολύ λίγα αυτιά και για κανένα δεν ισχύει ότι είναι ευθύς ο ακουστικός πόρος. Οποιαδήποτε διαφορά, όσο μικρή και να είναι στον όγκο και στην διάπλαση του ακουστικού πόρου επηρεάζει σημαντικά την διαδρομή των ηχητικών κυμάτων και κατ επέκταση του τι ακούμε. Αναπόφευκτα λοιπόν, υπάρχουν αποκλίσεις. Η διαδικασία του Real ear measurements, λύνει αυτό το πρόβλημα και καταφέρνουμε να προσφέρουμε εντελώς εξατομικευμένη ρύθμιση στον πελάτη μας.

Πως λειτουργεί το Real Ear Measurement;

Αφού καταλήξουμε στο κατάλληλο Ακουστικό για την Βαρηκοΐα σας ακολουθεί η αρχική ρύθμιση του με βάση την απώλεια ακοής σας. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία του REM, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Βήμα 1

Μικροσκοπικά μικρόφωνα τοποθετούνται στα αυτιά σας, ειδικα διαμορφωμένοι ήχοι παράγονται από ένα ηχείο μπροστά σας, μετράμε με ακρίβεια τα επίπεδα ήχου που φτάνουν στο τύμπανο σας και υπολογίζεται αυτόματα ο όγκος και η διάπλαση του ακουστικού σας πόρου και πως αυτά επηρεάζουν τους εισερχόμενους στο αυτί ήχους. Η μέτρηση των μικροφώνων εμφανίζεται στην οθόνη και αποτελεί την βάση μαζί με το ακοόγραμμα πάνω στην οποία προκύπτουν οι στόχοι ακουστικής ενίσχυσης που χρειάζεται το συγκεκριμένο αυτί.

Βήμα 2

Εφαρμόζουμε τα Ακουστικά σας και αναπαράγουμε μια σειρά βαθμονομημένων ήχων, όπως ομιλία ή μουσική. Μετράμε λοιπόν με ακρίβεια τους την ακουστική ενίσχυση που προσφέρουν τα Ακουστικά διαμορφωμένη κατά συχνότητα και ένταση και φτάνουν στα αυτιά σας και την συγκρίνουμε με τον στόχο που θέσαμε στο 1ο βήμα.

Βήμα 3

Προσαρμόζουμε όπου είναι απαραίτητο την ρύθμιση μας ώστε να πετύχουμε με ακρίβεια τον επιθυμητό στόχο ακουστικής ενίσχυσης. Επιβεβαιώνουμε ότι η ρυθμιση μας συμπίπτει με τον στόχο και είμαστε έτοιμοι!

Για τους μικρούς μας φίλους, αυτή η διαδικασία γίνεται λιγάκι πιο απλοϊκά για τους ίδιους, με τη βοήθεια κάποιων μηχανημάτων.

Βήμα 1

Τοποθετούμε στα αυτιά του παιδιού ειδικά ακουστικά με μαλακά και εύπλαστα σφουγγαράκια, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τον όγκο και την διάπλαση του ακουστικού πόρου μετρώντας τα επίπεδα ήχου που φτάνουν στο τύμπανο τους. Αυτή είναι η μέτρηση Real Ear που διαρκεί ελάχιστο χρόνο.

Βήμα 2

Αντί να εφαρμόσουμε τα Ακουστικά βαρηκοΐας στα αυτιά του παιδιού για ώρα, και να κάνουμε την βελτιστοποίηση της ρύθμισης, επιλέγουμε να την υπολογίσουμε.Έχοντας υπολογίσει τις ιδιαιτερότητες του ακουστικού πόρου του παιδιού μετράμε την απόδοση του Ακουστικού σε ένα δοχείο σταθερής χωρητικότητας με όγκο 2cc (coupler). Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζεται αυτόματα μέσω εξειδικευμένου λογισμικού η διαφοροποίηση του συγκεκριμένου αυτιού από τον σταθερό όγκο 2 cc (Real Ear to Coupler Difference). Έχοντας αυτά τα δεδομένα, αναπαράγουμε μια σειρά βαθμονομημένων ήχων, όπως ομιλία ή μουσική και βελτιστοποιήσουμε την ρύθμιση με το Ακουστικό τοποθετημένο μέσα στο test box αντί για το αυτάκι του μικρού μας φίλου. Πετυχαίνουμε λοιπόν βελτιστοποιημένη εξατομικευμένη ρύθμιση, εύκολα και ξεκούραστα για το παιδί, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει με τα Ακουστικά στα αυτάκια του μέχρι να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις. Μετράμε λοιπόν και εδώ την ακουστική ενίσχυση που φτάνει στα αυτιά σας από τα Ακουστικά διαμορφωμένη κατά συχνότητα και ένταση και την συγκρίνουμε με τον στόχο που θέσαμε στο 1ο βήμα.


Μπορούμε να δούμε ακριβώς τους ήχους που παράγονται από τα Ακουστικά και φτάνουν στα αυτιά του παιδιού και να ελέγξουμε εάν τα Ακουστικά ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες του.

Βήμα 3

Εφαρμόζουμε τα ακουστικά βαρηκοΐας στα αυτιά του παιδιού και επαληθεύουμε ότι η ρύθμιση μας συμπίπτει με τους στόχους που έχουμε θέσει. Ειδικά στα παιδιά είναι άκρως σημαντική η διαδικασία REM - RECD γιατί η διαφοροποιήσεις του αυτιού τους από τις προεπιλογές των αλγορίθμων προγραμματισμού των Ακουστικών είναι μεγάλες, άρα και οι αποκλίσεις των ρυθμίσεων σημαντικές.