Προσομοίωση Περιβάλλοντος

Θέλοντας να αναβαθμίσουμε την εμπειρία σας με τη χρήση Ακουστικών Βαρηκοΐας, να γίνουν εξατομικευμένες ρυθμίσεις με βάση την απώλεια ακοής και τα περιβάλλοντα που κινείται ο κάθε άνθρωπος, ως τελικό στάδιο και να επιβεβαιώσουμε τη σωστή και ποιοτική ακοή που προσφέρουν τα Ακουστικά, μετράμε την ανταπόκριση του χρήστη σε διάφορα περιβάλλοντα.

 

Με την βοήθεια περιμετρικών ηχείων, προσομοιάζουμε περιβάλλοντα με βάση τα ηχητικά ερεθίσματα που υπάρχουν στο κάθε ένα από αυτά (π.χ. εστιατόριο, συναυλία, θόρυβος του δρόμου κλπ.). Έπειτα, μετράμε τις αντιδράσεις του κάθε χρήστη στην εκάστοτε κατάσταση.

Επιπλέον, γνωρίζοντας πως οι άνθρωποι με απώλεια ακοής συχνά δυσκολεύονται να εντοπίσουν την πηγή και την κατεύθυνση ενός ήχου, κάνουμε τεστ και μετρήσεις εξακρίβωσης σχετικά με την κατεύθυνση και την πηγή των ηχητικών ερεθισμάτων.

 

Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες είναι έτοιμοι να απολαύσουν το μέγιστο από τα Ακουστικά Βαρηκοΐας τους!