Δουλδέρης

Παγκόσμια Ημέρα Ακοής

3 ΜΑΡΤΙΟΥ| Παγκόσμια Ημέρα Ακοής

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Αυτί και την Ακοή , όπως είναι η πλήρης ονομασία, θεσπίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Σκοπός της είναι να ενημερώσει και να δραστηριοποιήσει το κοινό σχετικά με την πρόληψη και την φροντίδα του αυτιού που μπορεί να προλάβει κάποιο πρόβλημα βαρηκοΐας. Τα αυτιά παραμένουν, ακόμα και σήμερα, από τα πιο παραμελημένα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού παρότι η ακοή είναι μία από τις πιο δυνατές και σημαντικές αισθήσεις.

Η βαρηκοΐα θεωρείται η τρίτη σε συχνότητα χρόνια πάθηση, ενώ μία στις τέσσερις οικογένειες βιώνει το πρόβλημά της με ένα ή περισσότερα βαρήκοα άτομα.

Βασικά στοιχεία

Απώλεια ακοής και κώφωση

Η απώλεια ακοής μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, σοβαρή ή «βαθιά». Μπορεί να επηρεάσει το ένα αυτί ή και τα δύο αυτιά και οδηγεί σε δυσκολία στην ακρόαση συνομιλίας ή δυνατούς ήχους.Η «δυσκολία στην ακοή» αναφέρεται σε άτομα με ήπια έως σοβαρή απώλεια ακοής.Τα άτομα με προβλήματα ακοής συνήθως επικοινωνούν μέσω της προφορικής γλώσσας και μπορούν να επωφεληθούν από ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Άτομα με πιο προχωρημένη απώλεια ακοής μπορεί να επωφεληθούν από κοχλιακά εμφυτεύματα.

Αιτίες απώλειας ακοής και κώφωσης

Οι αιτίες της απώλειας ακοής μπορεί να είναι συγγενείς ή να αποκτηθούν.

Συγγενείς αιτίες

Οι συγγενείς αιτίες μπορεί να οδηγήσουν στην παρουσία ή την απόκτηση απώλειας ακοής αμέσως μετά τη γέννηση. Η απώλεια ακοής μπορεί να προκληθεί από κληρονομικούς και μη κληρονομικούς γενετικούς παράγοντες ή από ορισμένες επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, όπως:

Επίκτητες αιτίες

Οι επίκτητες αιτίες μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ακοής σε οποιαδήποτε ηλικία, όπως

Επιπτώσεις της απώλειας ακοής

Μία από τις κύριες επιπτώσεις της απώλειας ακοής είναι η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί με άλλους. Η ανάπτυξη της προφορικής γλώσσας καθυστερεί συχνά σε παιδιά με απώλεια ακοής.

Επιπλέον, ο αποκλεισμός από την επικοινωνία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή, προκαλώντας συναισθήματα μοναξιάς, απομόνωσης και απογοήτευσης, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων με απώλεια ακοής.

Πρόληψη

Σχεδόν οι μισές από τις περιπτώσεις ανθρώπων με απώλεια ακοής μπορούν να προληφθούν μέσω μέτρων δημόσιας υγείας.

Σε παιδιά κάτω των 15 ετών, το 60% της απώλειας ακοής οφείλεται σε αιτίες που μπορούν να προληφθούν.

Μερικές απλές στρατηγικές για την πρόληψη της απώλειας ακοής περιλαμβάνουν:

Διάγνωση και Διαχείριση

Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της απώλειας ακοής είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της βαρηκοΐας στην ανάπτυξη ενός παιδιού και στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Σε βρέφη και μικρά παιδιά με απώλεια ακοής, η έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση μέσω προγραμμάτων διαγνωστικής ακοής μπορεί να βελτιώσει τα γλωσσικά και εκπαιδευτικά αποτελέσματα για το παιδί. Τα παιδιά με κώφωση πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μάθουν νοηματική γλώσσα μαζί με τις οικογένειές τους.

Η εξέταση της ακοής σε όλα τα στάδια της ζωής αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της απώλειας ακοής.

Άτομα με απώλεια ακοής μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση συσκευών ακοής, όπως ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη λογοθεραπεία, την ακουστική αποκατάσταση και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

«Η απώλεια ακοής είναι σε άνοδο. Aκούστε το μέλλον και προετοιμαστείτε για αυτό!»