Δουλδέρης

Μάϊος, Μήνας Βελτίωσης Ακοής

People with Hearing Loss

Μάϊος, Μήνας Βελτίωσης Ακοής

Οι περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας έχουν βελτιώσει την κοινωνική τους ζωή. Η χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας σχετίζεται με μείωση στο θυμό, στην απογοήτευση,  στο άγχος  και συνολικές βελτιώσεις στη συναισθηματική σταθερότητα.

Η απώλεια ακοής είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα.

Στατιστικά - Πίτα

Περισσότεροι από 360.000.000 άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού απώλεια ακοής. Καθώς τα επίπεδα θορύβου αυξάνουν παντού, ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης στην εργασία και στο σπίτι έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ακοής όλο και πιο συχνά σε μικρότερη ηλικία. Η ικανότητά μας να ακούμε επηρεάζει τον τρόπο που επικοινωνούμε  με τους άλλους. Για το λόγο αυτό, κοινωνικές και συναισθηματικές συνέπειες συνοδεύουν συχνά τα συμπτώματα της απώλειας ακοής. Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αιτίες, τους τύπους και τα σημάδια της απώλειας της ακοής, τις επιλογές θεραπείας, και που μπορείτε να απευθυνθείτε  για βοήθεια.

Στατιστικά που έχουν προκύψει από έρευνες:

70%57%45%

  • 70% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μη αντιμετώπιση της βαρηκοΐας είναι αποδεκτή σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
  • 57% των ερωτηθέντων αγνοούν ότι η μη έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε επιδείνωση του προβλήματος
  • 45% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζουν ότι η μη σωστή χρήση των τεχνολογιών ήχου (π.χ. ακουστικά κινητού) μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής
World map

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των βαρήκοων ανθρώπων ανέρχεται στους 1,2 εκ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Διαβάστε Επίσης