Δουλδέρης

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης υλικών, που πλέον δεν είναι ωφέλιμα από τον άνθρωπο. Τα υλικά αυτά, τα οποία είναι συνήθως απορρίμματα, μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα. Ιδιαίτερα η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και στην παραγωγή νέων πηγών ενέργειας.

Η εταιρεία μας εναρμονισμένη πλήρως με την ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσίας καλύπτει το ειδικό τέλος ανακύκλωσης για όλες τις μπαταρίες και τα Ακουστικά Βαρηκοΐας που εισάγει στην χώρα μας, ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν όταν έρθει η ώρα τους.  Δεν σταματάμε όμως εκεί…

Σεβόμενοι το περιβάλλον και συμβάλλοντας στην αξιοποίηση υπάρχοντων πρώτων υλών για την παραγωγή ενέργειας, κάνουμε ανακύκλωση τόσο μπαταριών όσο και ακουστικών βαρηκοΐας. Σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ και την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συλλέγουμε και αποστέλλουμε κάθε χρόνο μπαταρίες και ακουστικά βαρηκοΐας, που πλέον δεν λειτουργούν.

Με γνώμονα, λοιπόν, το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα γραφεία μας υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τελειωμένες μπαταρίες και για παλιά ακουστικά που πλέον δεν λειτουργούν.

 

TIP! Αν θέλετε να συμβάλετε και εσείς σε αυτή την προσπάθεια, με χαρά να σας υποδεχτούμε και να ανακυκλώσουμε τις παλιές σας συσκευές!

Συστήματα Αποστείρωσης

Με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και προκειμένου να είμαστε όλοι ασφαλείς, η εταιρεία μας έκανε ολική απολύμανση των χώρων της και εγκατέστησε συστήματα μόνιμης αποστείρωσης.  

 

Η εταιρεία Alpha Health, βασισμένη σε διεθνή πρωτόκολλα, ανέλαβε την εγκατάσταση των συστημάτων αποστείρωσης και την απολύμανση όλων των χώρων της εταιρείας. 

 

Τα Οφέλη της Εγκατάστασης Συστημάτων Αποστείρωσης UVC και PCO:

  • Λειτουργία συσκευών σε κατειλημμένους χώρους 24ώρες – 365 μέρες.

  • Εξασφάλιση ανώτερου επιπέδου υγιεινής των χώρων για ασθενείς και εργαζομένους

  • Γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος, χωρίς χημικές ουσίες, φιλική προς το περιβάλλον

  • Καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και οσμών

  • Χρήση τεχνολογιών, αποδεδειγμένα, αποτελεσματικές έναντι του Covid-19.

  • Βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.