Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας στους Ενήλικες

«Γιατί δυσκολεύεται να καταλάβει τι λένε στην τηλεόραση, ενώ έχει δυναμώσει την ένταση;»
«Γιατί φαίνεται τόσο αφηρημένος/-η και δεν μου απαντάει;»
«Γιατί μοιάζει να μην ακούει ενώ φοράει Ακουστικά Βαρηκοΐας;»

Ως Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας ορίζονται δυσκολίες ακοής, λόγω αδυναμίας του εγκεφάλου να επεξεργαστεί 100% τους ήχους που λαμβάνει. Πιο γραφικά, ενώ οι ήχοι εισέρχονται κανονικά στο ακουστικό σύστημα και μετατρέπονται σε ηλεκτρικά ερεθίσματα, το νευρικό σύστημα δυσκολεύεται είτε να τους ερμηνεύσει ως καθαρές λέξεις είτε να τους προσδώσει το κατάλληλο νόημα. Αυτό επηρεάζει την ανάγνωση, τη μνήμη, την εργασία, τη ζωή στο σπίτι.

Οι Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας συγχέονται συχνά με τη απώλεια ακοής. Ωστόσο, ακόμη και σε περιπτώσεις φυσιολογικής ακοής, σωστά ρυθμισμένων Ακουστικών Βαρηκοΐας ή/και κανονικού ακοογράμματος, πολλοί ενήλικες συνεχίζουν να μην ακούνε σωστά. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία επεξεργασίας της ηχητικής πληροφορίας.

Οι Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας συγχέονται συχνά με τη απώλεια ακοής. Ωστόσο, ακόμη και σε περιπτώσεις φυσιολογικής ακοής, σωστά ρυθμισμένων Ακουστικών Βαρηκοΐας ή/και κανονικού ακοογράμματος, πολλοί ενήλικες συνεχίζουν να μην ακούνε σωστά. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία επεξεργασίας της ηχητικής πληροφορίας.

Με την ύπαρξη των ΔΑΕ, φαίνεται δύσκολο στο άτομο:

 • να κατανοήσει ομιλία αν ακούγονται ταυτόχρονα άλλοι θόρυβοι

 • αν μιλάνε περισσότερα από ένα άτομα τη φορά

 • αν ο συνομιλητής του μιλάει γρήγορα ή

 • αν ο ήχος που προσπαθεί να ακούσει δεν είναι καθαρός (π.χ ήχοι μέσω μεγαφώνων, τηλεφώνου ή ηχείων)

 • να εντοπίσει την προέλευση του ήχου

 • να ορίσει ποιος ήχος ακούστηκε πρώτος, όταν παράγονται ήχοι ταυτόχρονα

 • να κατανοήσει ομόηχους ήχους (π.χ θα βγω – αυγό)

Καθώς οι ΔΑΕ συνδέονται με νευρολογική αδυναμία, μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερους παράγοντες εμφάνισης.

Οι πιο κοινές αιτίες εμφάνισης των ΔΑΕ στους ενήλικες είναι:

 • Αδιάγνωστες εκκριτικές ωτίτιδες από την παιδική ηλικία

 • Μεγάλο χρονικό διάστημα μη αντιμετώπισης της απώλειας ακοής

 • Πρεσβυακουσία, δηλαδή, η φυσιολογική, σταδιακή φθορά των ακουστικών κυττάρων με το πέρασμα των χρόνων.

 • Τραυματισμός στο κεφάλι

 • Εγκεφαλικό

 • Γενετικοί λόγοι – σε μερικές περιπτώσεις οι ΔΑΕ εμφανίζονται σε περισσότερο από ένα άτομα της οικογένειας

Συχνά, η βαρηκοΐα και η διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας είναι στενά συνδεδεμένες, ακόμη κι αν δεν επηρεάζει πάντα η ύπαρξη της μίας την εμφάνιση της άλλης. Πολλοί ενήλικες με βαρηκοΐα αγωγιμότητας, νευροαισθητηριακή ή μεικτού τύπου παρουσιάζουν, επίσης, Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας. Αυτό συμβαίνει, καθώς ο εγκέφαλος προσπαθεί να κατανοήσει ομιλία ή άλλους ήχους, ενώ δεν είναι συνηθισμένος να τους ακούει εξαρχής.

Χαρακτηριστικά ύπαρξης ΔΑΕ

Κοινές συμπεριφορές που εμφανίζουν οι ενήλικες και δηλώνουν πιθανή ύπαρξη ΔΑΕ είναι μία ή περισσότερες από τα παρακάτω:

Η προσπάθεια που καταβάλλουν οι ενήλικες με Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας είναι άξια αναφοράς.

 

Η προσπάθεια για ουσιαστική επικοινωνία, αποδοτική εργασία και η άμεση ανταπόκριση σε λεκτικές διαδικασίες, καθίσταται ακόμα πιο απαιτητική όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι κουρασμένοι, αγχωμένοι ή αδιάθετοι.

Η προσπάθεια αυτή οδηγεί σε αίσθημα έντονης κόπωσης, ματαίωσης ή και κοινωνικής απομάκρυνσης.

 

Στην περίπτωση που έχετε εντοπίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω σημεία σε εσάς ή σε άλλον ενήλικα του περιβάλλοντός σας, εξετάζουμε πλέον έμπρακτα την ενδεχόμενη ύπαρξη Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας.

Η διαδικασία αντιμετώπισης των Διαταραχών Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) που εφαρμόζεται στο ακοολογικό μας κέντρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ψυχοακουστικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία βήματα.

Βήματα αντιμετώπισης

διαταραχών ακουστικής επεξεργασίας στους ενήλικες

Οι προδιαγραφές των χώρων – μας με ηχομόνωση και ηχοαπορρόφηση –  δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την αντιμετώπιση των ΔΑΕ, προσφέροντας επιπλέον ειδική πρόβλεψη για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν Ακουστικά Βαρηκοΐας, με τη δυνατότητα μετρήσεων ελεύθερου πεδίου.

Όλοι οι άνθρωποι, με την κατάλληλη παρέμβαση από τους ειδικούς, μπορούν να ξεπεράσουν τις Διαταραχές της Ακουστικής Επεξεργασίας και να συμμετέχουν ενεργά και με αυτοπεποίθηση στο σπίτι, στη δουλειά, στη ζωή !