Δουλδέρης

Εκτίμηση Ακοής

Η επιτυχία στην εφαρμογή και χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, ξεκινάει από τη σωστή εκτίμηση της απώλειας ακοής και των ατομκών αναγκών του κάθε ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, το πρώτο και αρκετά σημαντικό στάδιο στην εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας είναι η εκτίμηση και η κατανόηση της, εκάστοτε, απώλειας ακοής.

Η αρχική αξιολόγηση γίνεται μέσω ενός ερωτηματολογίου του τρέχοντος ιατρικού ιστορικού του κάθε ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό, μαθαίνουμε κάθε λεπτομερεια σχετικά με τα θέματα ακοής που αντιμετωπίζει, καθώς και αιτίες που έχουν προκαλέσει ή συμβάλλει στην απώλεια ακοής. Επιπλέον, ενημερωνόμαστε για τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα, τις συνήθειες, τις επαγγελματικές απαιτήσεις και τις δραστηριότητες του κάθε ατόμου, ώστε να μπορέσουμε παρακάτω να προτείνουμε εξατομικευμένες λύσεις για την αποκατάσταση ακοής.

Στη συνέχεια, προχωράμε στην οπτική εξέταση των αυτιών σας. Χρειάζεται να αξιολογήσουμε την ανάπλαση των ακουστικών πόρων και την κατάσταση του εσωτερικού των αυτιών, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε λύσεις με τις οποίες θα πετύχουμε καλή εφαρμογή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Ωτοσκόπηση. Μέρος της διαδικασίας είναι και ο ενδιαφερόμενος, καθώς βλέπουμε μαζί τα αποτελέσματα της ωτοσκόπησης και τα αναλύουμε.

Έπειτα, προχωράμε στην αξιολόγηση των εξετάσεων του ανθρώπου με απώλεια ακοής. Βλέπουμε μαζί και αναλύουμε, το βαθμό της απώλειας ακοής, τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο δεξί και στο αριστερό αυτί και κάνουμε ξεκάθαρο το λόγο που δυσκολεύεται ο άνθρωπος να ακουσει φυσιολογικά.

Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας εκτίμησης της ακοής, αποτελεί η Αναγνώριση Ομιλίας και Λέξεων. Σε αυτό το σημείο, καθορίζεται το πόσο καλά μπορεί να ακούσει και να κατανοήσει την ομιλία ο άνθρωπος με απώλεια ακοής.

Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του ατόμου με απώλεια ακοής. Πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε τις δυσκολίες και έπειτα να βρεθεί λύση. Η σωστή εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας βασίζεται στις εξειδικευμένες λύσεις, στον σωστό προγραμματισμό και στην καλή συνεργασία ανάμεσα σε εσάς και στον επαγγελματία ακοής.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit egestas magna mauris malesuada nulla, vel dignissim sapien metus litora orci a tristique tempor mollis. Est nisl ullamcorper erat turpis, arcu ante.