Δουλδέρης

Εκπαίδευση Real Ear Measurement

Εκπαίδευση REM

Εκπαίδευση Real Ear Measurement

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον κ. Ιωάννη Κοντό, ξεκίνησε μια σειρά Διαδραστικών Σεμιναρίων Real Ear Measurement.

Ο πρώτος κύκλος των εκπαιδεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας και το διαδραστικό μέρος έγινε στο χώρο του εξεταστηρίου μας, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση ακοοπροθετιστών με την χρήση Real Ear Measurement REM στις εφαρμογές Ακουστικών Βαρηκοΐας. Με την χρήση REM μπορούμε να πετύχουμε εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες του κάθε βαρήκοου ατόμου.

Σωστή-Ρύθμιση

Ρύθμιση Βασισμένη στο λογισμικό των κατασκευαστών:

Σωστή Ρύθμιση 36%

Σωστή-Ρύθμιση-REM

Ρύθμιση Βασισμένη σε REM:

Σωστή Ρύθμιση 83%

Σκοπός της εταιρίας μας η συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες του κλάδου μας.


Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας!

Διαβάστε Επίσης