Δουλδέρης

Διαδικασία χορήγησης Ακουστικού Βαρηκοΐας μέσω ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ - logo

Διαδικασία χορήγησης Ακουστικού Βαρηκοΐας μέσω ΕΟΠΥΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως και για άλλες υπηρεσίας υγείας, ο ΕΟΠΥΥ σήμερα (06/2020) χορηγεί 450€ για την αγορά Ακουστικών Βαρηκοΐας. Προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει πιστοποιημένη απώλεια ακοής από κάποιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό.

Η διαδικασία χορήγησης του ποσού των 450€ είναι απλή και περιγράφεται ακολούθως:

Αρχικά, ο βαρήκοος χρειάζεται μια ηλεκτρονική γνωμάτευση του ακοογράμματος από νοσοκομείο ή ιατρό συμβεβλημμένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ο βαρήκοος ή άτομο με 1ου βαθμού συγγένεια (πατέρας, μητέρα, κόρη, υιός), πηγαίνει την γνωμάτευση για να σφραγιστεί από Ελεγκτή Γιατρό σε νοσοκομείο ή στο ΙΚΑ

Τέλος, η σφραγισμένη γνωμάτευση και μία φωτοτυπία της ταυτότητας του βαρήκοου δίνονται στον ακοοπροθετιστή. Τα χαρτά τα καταθέτει ο δεύτερος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και αυτόματα αφαιρείται το ποσό των 450€ από την αρχική τιμή αγοράς Ακουστικών Βαρηκοΐας και ο βαρήκοος πληρώνει την συμμετοχή του.

Με αυτή την διαδικασία τα χρήματα της χορηγίας καταθένονται στον ακοοπροθετιστή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί κάθε 4 χρόνια.

Ειδικές περιπτώσεις:

1.Στην περίπτωση που το βαρήκοο άτομο είναι παιδί σχολικής ηλικίας (7-17 ετών) μαζί με τα 450€ που χορηγεί ο ΕΟΠΠΥ με την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, το Υπουργείο Παιδείας χορηγεί 3000€ για την αγορά δύο ακουστικών βαρηκοΐας. Συνολικά λοιπόν, για τα παιδιά σχολικής ηλικίας χορηγούνται 3.450€, αθροιστικά μέσω ΕΟΠΥΥ και Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό του ΕΟΠΥΥ καταθέτεται στον ακοοπροθετιστή, ενώ το ποσό του Υπουργείου Παιδείας στην οικογένεια του βαρήκοου παιδιού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί κάθε 4 χρόνια, εφόσον το παιδί φοιτά σε σχολικό ίδρυμα ή κάθε χρόνο εάν υπάρχουν συγκριτικά ακοογράμματα με βαρηκοΐα άνω των 50 db.

2.Σε περιπτώσεις ενηλίκων όπου η βαρηκοΐα τους και στα 2 αυτιά ξεπερνάει τα 80 db, ο ΕΟΠΥΥ χορηγεί 900€ για την αγορά Ακουστικών βαρηκοΐας. Αυτό φαίνεται από το ακοόγραμμα του νοσοκομείου ή του συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ ιατρού.

Διαβάστε Επίσης