Δουλδέρης

Απώλεια Ακοής

Χρήστες Ακουστικών Βαρηκοΐας

Είμαστε εδώ για εσάς

Πώς αντιμετωπίζουμε εμείς συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες Ακουστικών Βαρηκοΐας:

Σωστή ρύθμιση

Η σωστή ρύθμιση των Ακουστικών Βαρηκοΐας είναι βασική προϋπόθεση για την αποδοτική εφαρμογή τους. Με τη χρήση REM (Real Ear Measurement) πετυχαίνουμε εξατομικευμένες εφαρμογές στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή σφυριγμάτων και βουητών κατά την χρήση των Ακουστικών Βαρηκοΐας σας.

 

Πρόβλημα απόδοσης

Όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα απόδοσης των Ακουστικών σας, είναι φρόνιμο να γίνει έλεγχος των μηχανημάτων. Αυτό το πετυχαίνουμε με τη χρήση του Drum. Το Drum είναι ένα test box βασισμένο σε αυτόματα πρωτόκολλα. Περνάει τα Ακουστικά Βαρηκοΐας από όλους τους απαραίτητους ελέγχους και μπορεί να εντοπίσει οποιαδήποτε απώλεια απόδοσης ενδέχεται να έχουν τα Ακουστικά σας.

Ποιοτική κατασκευή

Η κατασκευή των Ενδοτιαίων Ακουστικών Βαρηκοΐας και των εκμαγείων, πρέπει να εφάπτονται ακριβώς στον ακουστικό σας πόρο. Μερικές φορές αυτό δεν πετυχαίνει με την πρώτη. Με το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που διαθέτουμε, δημιουργούμε κελύφη και εκμαγεία ακριβώς στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Ενημερωθείτε για τα Ακουστικά Βαρηκοΐας που καλύπτουν τις ανάγκες σας: